Další aktivity


Autoškola Pro Vás
výuka a výcvik řidičů skupiny B - osobní automobil
školení a přezkušování řidičů

Soudní znalec
oceňování motorových vozidel, strojního movitého majetku a škody na vozidlech

Technolog svařování - EWT
přezkušování svářečů základních kurzů