Autoškola Pro Vás - Předběžná žádost Zde se pracuje nepoužívat!


Toto je předběžná přihláška na kurz pro získání nebo přezkoušení řidičského oprávnění.
Bližší informace na tel. +420 608 251547 nebo +420 608 876092.

Vyplňte prosím tento dotazník (červené údaje je nutné vyplnit).

Jméno a Příjmení

Datum narození

Adresa trvalého bydliště

Mobil

Email

Jaké vlastníte řidičské oprávnění (jaké skupiny A, B, C...)

Předpokládané místo konání výcviku

Poznámky: