Autoškola Pro Vás - Předběžná žádost


Toto je předběžná přihláška na kurz pro získání nebo přezkoušení řidičského oprávnění.
Bližší informace na tel. +420 608 251547 nebo +420 608 876092.

Vyplňte prosím tento dotazník (červené údaje je nutné vyplnit).

Jméno a Příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Mobil
Email
Jaké vlastníte řidičské oprávnění (jaké skupiny A, B, C...)
Předpokládané místo konání výcviku
Poznámky: